Meniu
Krepšelis

Taisyklės ir nuostatos

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje MUKUTIS.LT taisyklės

1.      Bendrosios nuostatos

1.1 Internetinėje parduotuvėje MUKUTIS.LT prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „SPAUSTUKAS“ (toliau šiose taisyklėse – Pardavėjas) , juridinio asmens kodas 304955936, buveinės adresas Partizanų g. 26, LT-50219 Kaunas, tel. +370 655 70999, el. paštas: info@mukutis.lt

1.2 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba pateikiant užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsauga bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu MUKUTIS.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3 Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Su Taisyklėmis siūloma susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko. Pirkėjo sutikimas su Taisyklėmis aiškiai išreiškiamas pažymint sutikimo laukelį registracijos ir užsakymo formoje. Įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.4 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjai sutikimą su pakeistomis, papildytomis Taisyklėmis aiškiai išreiškia pažymėdami sutikimo langelį užsakymo formoje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir kuriai išreiškė savo sutikimą.

1.5 Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; juridiniai asmenys.

1.6 Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo privatumo politika. Pirkėjas prieš naudodamasis internetine parduotuve, taip pat užsakydamas ir pirkdamas prekes, privalo susipažinti su privatumo politika.

2.     Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkimui būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka išankstinį apmokėjimą, jei tokį apmokėjimo būdą jis pasirinko.

2.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma MUKUTIS.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

3.     Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes MUKUTIS.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už prekes bei jų pristatymą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis, būtinus užsakymui įvykdyti, arba patikrinti šių duomenų, išsaugotų Pirkėjo paskyroje, teisingumą.

3.4 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, taip pat duomenų apie užsakymą, suteikiančių teisę gauti / atsiimti Pirkėjo užsakymą be jo žinios. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją šiose Taisyklėse arba internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5 Pirkėjas, naudodamasis MUKUTIS.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat nesinaudoti   internetine parduotuve taip, kad kiltų pavojus internetinės parduotuvės  veikimui, Pardavėjo veiklai ar kitiems asmenims, norintiems įsigyti prekes iš Pardavėjo.

3.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas turi kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Prekių pristatymo metu nesant galimybės patikrinti pristatytų prekių, Pirkėjas prekes patikrina kiek įmanoma greičiau po jų pristatymo ir informuoja Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

4.     Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki Pardavėjo pranešimo apie internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą ar nutraukimą, yra įvykdomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

4.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

4.4 Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu. Jei užsakymo trūkumai, neaiškumai yra esminiai, neleidžiantys Pardavėjui įvykdyti užsakymo jo nepatikslinus, o su Pirkėju nepavyksta susisiekti telefonu ar el. paštu 1 (vieną) darbo dieną (Pirkėjas neatsako nurodytu telefono numeriu arba 1 (vieną) darbo dieną neatsako į elektroninį laišką), Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, Pirkėjui apie tai pranešant el. paštu.

4.5 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės MUKUTIS.LT teikiamomis paslaugomis.

4.6 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

4.7 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 30 kalendorinių dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

4.8 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas. Pakeistos prekių kainos taikomos užsakymams, atliktiems po kainos pakeitimo.

5.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų (pirkimo metu užsakymo formoje Pirkėjo pasirinkimui pateikiami visi ar keletas iš toliau nurodomų atsiskaitymo būdų; Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno apsipirkimo metu Pirkėjas turėtų galimybę atsiskaityti visais nurodomais būdais):

5.2.1 Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į MUKUTIS.LT banko sąskaitą.

5.2.2 Apmokėjimas kreditine kortele ar pasinaudojus banklink paslauga – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į MUKUTIS.LT banko sąskaitą.

5.2.3 Apmokėjimas prekių pristatymo ar atsiėmimo metu:

5.2.3.1 Pirkėjas už prekes grynaisiais pinigais ar banko kortele sumoka prekes pristatančiam kurjeriui.

5.2.3.2 Pirkėjas už prekes banko kortele (arba grynaisiais pinigais, jei paštomatas turi tokią funkciją) sumoka atsiimdamas siuntą paštomate.

5.2.3.3 Pirkėjas už prekes atsiskaito grynaisiais atsiėmimo metu iš esančios buveinės.

5.3 Atsiskaitydamas 5.2.1 arba 5.2.2 punktuose numatytais būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą.

5.4 Atsiskaitydamas 5.2.3.3 punkte numatytu būdų, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną. Pirkėjui laiku nesumokėjus už prekes, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą.

5.5 Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Jeigu apmokėjimas (išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu) gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val. (taip pat savaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo termino skaičiavimo diena yra artimiausia darbo diena.

5.6 Pardavėjas gali nustatyti minimalų prekių krepšelį, tai yra mažiausią sumą, už kurią prekių turi įsigyti Pirkėjas. Minimalaus krepšelio dydis parodomas internetinėje parduotuvėje, prieš atliekant užsakymą.

6.     Prekių pristatymas

6.1 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš internetinėje parduotuvėje nurodytų variantų.

6.2 Kiekvienos prekės pristatymo terminas yra aiškiai nurodomas internetinėje parduotuvėje pateikiamame prekės aprašyme. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių. Kai Pirkėjas prekes atsiima pats, apie galimybę atsiimti prekes Pirkėjas informuojamas jo nurodytais kontaktais.

6.3 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.4 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pardavėjas ar jo atstovas turi teisę prekes atiduoti bet kuriam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.5 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Prekių pristatymo metu nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymi pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.

6.6  Prekių pristatymo mokestis yra nurodomas internetinėje parduotuvėje, o taip pat aiškiai pateikiamas Pirkėjui kiekvienoje formuojamo užsakymo formoje.

6.7 Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai MUKUTIS.LT turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

6.8 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

6.9 Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.

7.     Prekių kokybės garantija ir gražinimas

7.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

7.2 Kiekvienos MUKUTIS.LT parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.3 Norint gauti užsakytos iš MUKUTIS.LT parduotuvės prekės instrukciją lietuvių kalba, susisiekti el. paštu info@mukutis.lt

7.4 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

7.5 Prekių keitimas ir grąžinimas atliekamas per 14 d. po pristatyto užsakymo ir gavus iš Pirkėjo raštišką prašymą (elektroniniu paštu info@mukutis.lt), kuriame turi būti nurodomas užsakymo numeris, grąžintinų arba keičiamų prekių sąrašas ir grąžinimo arba keitimo priežastis.

7.6 Norint grąžinti prekę, kuri yra kokybišką, pirkėjas atsako už jos supakavimą bei pristatymo išlaidas.

7.7 Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

7.8 Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę(es) sumokėtus pinigus. Pardavėjas padengia pristatymo išlaidas.

7.9 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.10 Jeigu prekės aprašyme nenurodoma kitaip, prekei yra suteikiamas  14 dienų kokybės garantijos terminas.

8.     Atsakomybė

8.1 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

8.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MUKUTIS.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.5 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

9.     Apsikeitimas informacija

9.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu info@mukutis.lt

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

10.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus Privatumo politika.